Vetropark
Grand Wind Park

 • WBA Energy doo predstavlja 270MW vetropark projekat u Kačarevu i Banatskom Novom Selu, koja se smatra najperspektivnijom lokacijom u pogledu korišćenja potencijala vetra u svrhu proizvodnje električne energije. Vetropark se nalazi na 35 kilometara severoistočno od Beograda, glavnog grada Srbije.
 • Lokacija projekta je u južno-banatskoj regiji autonomne pokrajne Vojvodine. Karakteristike vetra u ovom regionu , poznatijeg kao košava,  je da duva uglavnom sa jugoistoka u jesen i u zimu.
 • Za vetropark se procenjuje da uključuje maksimum 47 vetroturbinskih generatora(VTG). Finalni snabdevač VTG još uvek nije izabran.
 • Izabrani teren je ravan bez ikakvih prepreka poput šuma, zgrada itd…, zbog čega se smatra da ima prednost u iskorišćavanju vetra niskog intenziteta.
 • Lokacija je vrlo blizu dalekovoda 400kV.
 • Lokacija ima svu neophodnu infrastrukturu za uspostavljanje vetroparkova kao što su putevi,  blizina luke Pančevo, itd.
 • Nema domaćinstava u blizini ove lokacije, tako da neće biti negativnih uticaja poput buke, vibracije, itd. na lokalno stanovništvo.
 • Podaci o vetru se prikupljaju na jarbolu od 125m od februara 2022. Na osnovu prikupljenih podataka zaključuje se da postoji veoma povoljan potencijal vetra.
Specifikacije projekta
 • LOKACIJA 
  Kačarevo i Bantasko Novo Selo, opština Pančevo
 • MAKSIMALNI INSTALIRANI KAPACITET
  270 MW
 • BROJ TURBINA
  max 47
Scroll to Top