Vetropark
Dolovo Dva

 • Energo Dolovo Dva doo predstavlja 10MW vetropark projekat u Dolovu, opština Pančevo, koja se smatra najperspektivnijom lokacijom u pogledu korišćenja potencijala vetra u svrhu proizvodnje električne energije. Vetropark se nalazi na 35 kilometara severoistočno od Beograda, glavnog grada Srbije.
 • Lokacija projekta je u južno-banatskoj regiji autonomne pokrajine Vojvodine. Karakteristike vetra u ovom regionu, poznatijeg kao košava, je da duva uglavnom sa jugoistoka u jesen i u zimu.
 • Za vetropark se procenjuje da uključuje maksimum 2 vetroturbinskih generatora(VTG). Finalni snabdevač VTG još uvek nije izabran.
 • Izabrani teren je ravan bez ikakvih prepreka poput šuma, zgrada itd…, zbog čega se smatra da ima prednost u iskorišćavanju vetra niskog intenziteta.
 • Lokacija je vrlo blizu električne mreže sa 20kV kablovskim vodom.
 • Lokacija ima svu neophodnu infrastrukturu za uspostavljanje vetroparkova kao što su putevi, blizina luke Pančevo, itd.
 • Nema domaćinstava u blizini ove lokacije, tako da neće biti negativnih uticaja poput buke, vibracije, itd. na lokalno stanovništvo.
 • Podaci o vetru se prikupljaju na jarbolu od 125m od januara 2014. Na osnovu prikupljenih podataka prosečna brzina vetra do sada na 125m je 7,3m/s, što pokazuje veoma povoljan potencijal vetra.
Specifikacije projekta
 • LOKACIJA
  Dolovo, opština Pančevo
 • MAKSIMALNI INSTALIRANI KAPACITET
  9.9MW
 • SREDNJA BRZINA VETRA
  7,29m/s @ 125m
 • BROJ TURBINA
  max 2
Scroll to Top